Tfn 0709 – 66 62 43
Adress Pl 1035
281 44 STOBY
helen@stobydressyrstall.com

Stoby är en liten by strax utanför Hässleholm i norra Skåne. Kommer du på väg 21 tag av mot Stoby. Mittemot McDonalds sväng mot Stoby. Följ vägen ett par hundra meter. Efter en kraftig vänstersväng syns gården på vänster sida mittemot Stoby kyrka.

Välkommen!